Tehyitiska riksdagskandidater kan få stöd i sitt valarbete

6.2.2019

https://www.tehy.fi/sv/aktuellt/tehyitiska-riksdagskandidater-kan-fa-stod-i-sitt-valarbete