VÅRMÖTE
Onsdag 3.4.2019 kl. 18
Restaurang Höjers Bistro i Ekenäs. 

Stadgeenliga ärenden
Matservering (meddela ev. allergier)                                         

Anmälan senast 26.3 till Kenneth Carlberg per e-post: kenneth.carlberg@gmail.com

KEVÄTKOKOUS
Keskiviikko 3.4.2019 klo. 18
Ravintola Höjersin Bistro Tammisaaressa

Sääntömääräiset asiat
Ruokatarjoilu (ilmoita mahd. allergiat)

Ilmoittautuminen viim. 26.3 Kenneth Carlbergille s-postiin: kenneth.carlberg@gmail.com

Fackavdelningen förenar tehyiterna hos samma arbetsgivare och inom samma område. Fackavdelningens roll är betydande eftersom utvecklingen av arbetet och intressebevakningen alltmer har sin tyngdpunkt på arbetsplatserna.

Fackavdelningarna

 • handhar den yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakningen

 • påverkar anordnandet av social- och hälsovård lokalt

 • för lokala förhandlingar

 • insamlar medlemmarnas målsättningar till grund för avtalsförhandlingarna

 • kommer med medlemsmotioner till Tehys beslutsfattare

 • utbildar medlemmar

 • upprätthåller tehyitisk samhörighet

 

 

Ammattiosasto yhdistää saman työnantajan palveluksessa olevat ja saman alueen tehyläiset. Ammattiosaston rooli on merkittävä, sillä työn kehittäminen ja edunvalvonta painottuu entistä enemmän työpaikoille.

Ammattiosastot

 • hoitavat ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa

 • vaikuttavat terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen paikallisesti

 • käyvät paikallisia neuvotteluja

 • kokoavat jäsenten tavoitteet sopimusneuvottelujen pohjaksi

 • tuovat jäsenten aloitteita Tehyn päättäjille

 • kouluttavat jäseniä

 • ylläpitävät tehyläistä yhteenkuuluvuuttaDAVID BATRA – ELEFANTEN I RUMMET, en stand up show på Karelia i Ekenäs torsdag 2.5 kl.20.00
Som medlem kan du få en biljett för 15 €. De 30 första ryms med, så skynda att anmäla dig.
Anmälningar till  kenneth.carlberg@gmail.com senast 30.3.

DAVID BATRA – ELEFANTEN I RUMMET, stand up show, Karelia Tammisaaressa torstai 2.5 klo.20.00
Jäsenille tarjotaan 15 € lippuja.  30 ensimmäistä mahtuu mukaan.  Ilmoittautumiset  kenneth.carlberg@gmail.com viim. 30.3.

 

Kolla Evenemang för aktuellt i vår förening

Du sköter väl om att dina medlemsuppgifter är uppdaterade, genom att själv ändra dem på dina medlemssidor. På det sättet får du aktuell information från din fackavdelning via e-post.