Kombinera må bra-semester med musikfestival

Kom med i årets största medlemsevenemang. I love Tehy ordnas den 6 september i Himos. Evenemanget välkomnar alla tehyiter med avec. Köp din biljett nu!

 

 

 

Fackavdelningen förenar tehyiterna hos samma arbetsgivare och inom samma område. Fackavdelningens roll är betydande eftersom utvecklingen av arbetet och intressebevakningen alltmer har sin tyngdpunkt på arbetsplatserna.

Fackavdelningarna

 • handhar den yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakningen

 • påverkar anordnandet av social- och hälsovård lokalt

 • för lokala förhandlingar

 • insamlar medlemmarnas målsättningar till grund för avtalsförhandlingarna

 • kommer med medlemsmotioner till Tehys beslutsfattare

 • utbildar medlemmar

 • upprätthåller tehyitisk samhörighet

 

 

Ammattiosasto yhdistää saman työnantajan palveluksessa olevat ja saman alueen tehyläiset. Ammattiosaston rooli on merkittävä, sillä työn kehittäminen ja edunvalvonta painottuu entistä enemmän työpaikoille.

Ammattiosastot

 • hoitavat ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa

 • vaikuttavat terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen paikallisesti

 • käyvät paikallisia neuvotteluja

 • kokoavat jäsenten tavoitteet sopimusneuvottelujen pohjaksi

 • tuovat jäsenten aloitteita Tehyn päättäjille

 • kouluttavat jäseniä

 • ylläpitävät tehyläistä yhteenkuuluvuuttaDAVID BATRA – ELEFANTEN I RUMMET, en stand up show på Karelia i Ekenäs torsdag 2.5 kl.20.00
Som medlem kan du få en biljett för 15 €. De 30 första ryms med, så skynda att anmäla dig.
Anmälningar till  kenneth.carlberg@gmail.com 

DAVID BATRA – ELEFANTEN I RUMMET, stand up show, Karelia Tammisaaressa torstai 2.5 klo.20.00
Jäsenille tarjotaan 15 € lippuja.  30 ensimmäistä mahtuu mukaan.  Ilmoittautumiset  kenneth.carlberg@gmail.com 

 

Kolla Evenemang för aktuellt i vår förening

Du sköter väl om att dina medlemsuppgifter är uppdaterade, genom att själv ändra dem på dina medlemssidor. På det sättet får du aktuell information från din fackavdelning via e-post.