Vår förening / Yhdistyksemme

Vår förening heter fa 905 för Raseborgs stad. Föreningen innefattar Raseborgs stads anställda.